Contactgegevens Gineke Borger (06) 531 575 14 info@kindcoachgineke.nl
Kindcoach Gineke Opsporen van vaardigheden…
Kindcoach Gineke - Logo
Kindcoach Gineke - Logo Klein
Ontwerp: Marinke Smits - Webmaster: www.vanderhei.de - 2020
Disclaimer - Sitemap
Disclaimer www.kindcoachgineke.nl Kindcoach Gineke Hemmingawei 6 9151 HP Holwerd KvK: 65136535 Gineke Borger, hierna te noemen kindcoachgineke, verleent u hierbij toegang tot de website www.kindcoachgineke.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kindcoachgineke behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website. Beperkte aansprakelijkheid. Kindcoachgineke spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kindcoachgineke. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kindcoachgineke nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kindcoachgineke. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kindcoachgineke, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het gebruikte lettertype op de website: Blogger Sans Medium is onder licentie van Font Squirrel. Het ontwerp van deze site is gemaakt door Marinke Smits. Het ontwerp is omgezet naar een website door webdesigner Hendrik van der Heide (www.vanderhei.de). Persoonsgegevens Via deze website worden via ingezonden e-mails en het ingevulde webformulier persoonsgegevens verzameld. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn hiervoor regels opgenomen. Kindcoachgineke conformeert zich aan deze regels. De persoonlijke gegevens die verstrekt zijn via deze site worden alleen gebruik om contact op te nemen met de verstrekker en de gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimer generator gegenereerd.
Home Home Kindcoaching Kindcoaching Opvoedcoaching Opvoedcoaching Tarieven Tarieven Over Gineke Over Gineke Contact Contact
Kindcoach Gineke
Contactgegevens Gineke Borger (06) 531 575 14 info@kindcoachgineke.nl
Kindcoach Gineke Opsporen van vaardigheden…
Kindcoach Gineke - Logo
Kindcoach Gineke - Logo klein
Ontwerp: Marinke Smits - Webmaster: www.vanderhei.de - 2020
Disclaimer www.kindcoachgineke.nl Kindcoach Gineke Hemmingawei 6 9151 HP Holwerd KvK: 65136535 Gineke Borger, hierna te noemen kindcoachgineke, verleent u hierbij toegang tot de website www.kindcoachgineke.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kindcoachgineke behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website. Beperkte aansprakelijkheid. Kindcoachgineke spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kindcoachgineke. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kindcoachgineke nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kindcoachgineke. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kindcoachgineke, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het gebruikte lettertype op de website: Blogger Sans Medium is onder licentie van Font Squirrel. Het ontwerp van deze site is gemaakt door Marinke Smits. (www.marinkesmits.nl) het ontwerp is omgezet naar een website door webdesigner Hendrik van der Heide (www.vanderhei.de). Persoonsgegevens Via deze website worden via ingezonden e-mails en het ingevulde webformulier persoonsgegevens verzameld. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn hiervoor regels opgenomen. Kindcoachgineke conformeert zich aan deze regels. De persoonlijke gegevens die verstrekt zijn via deze site worden alleen gebruik om contact op te nemen met de verstrekker en de gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimer generator gegenereerd.